Reklama
Reklama

Tie táčky musíme ukradnúť, aj keby čo bolo

Táčky síce nakoniec ukradli, no ruksak si tam nechali. Postup ich práce je hotová groteska
Reklama
Reklama