Reklama
Reklama

Spomaľ, spomaľ! Dva krát bystrí nebol, mohol sa aj pustiť

Ani len sandál mu nemalo aký rozhodiť
Reklama
Reklama