Reklama
Reklama

Šikovný klampiar prezentuje ako opraviť preliačinu bez nutnosti lakovania

Parádny výsledok a lak ostal pôvodný.
Reklama
Reklama