Reklama
Reklama

Pri betónovaní poteru mal vlastnú taktiku ústupu

Ešteže si postup práce vopred dobre premyslel
Reklama
Reklama