Reklama
Reklama

Keď na hodinu chémie príde suplovať školník

Žiaci sú vždy nadšení, aký bombový pokus im zase učiteľ ukáže.
Reklama
Reklama