Reklama
Reklama

Ako vytrápiť otravného tele-marketéra jedným slovom

Každý to dobre pozná, opäť volá neznáme číslo
Reklama
Reklama