Reklama
Reklama
Reklama

Ak niekto spomaľuje ľavý jazdný pruh, môžem ho predbehnúť sprava?

Každému vodičovi je známe, že v našich končinách ako aj vo väčšine krajín sveta sa jazdí vpravo a predchádzanie sa realizuje z ľavej strany. Kedy, ale môžeme spraviť výnimku?

Reklama

To, že sa predchádza vľavo definuje zákon o cestnej premávke. Z toho vyplýva, že vpravo sa nepredchádza a za porušenie týchto predpisov môžeme byť pokutovaní.

Reklama

V praxi však často príde k situáciám, v ktorých prechádzanie zľava nie je možné, alebo dokonca je zákonom vyslovene zakázané.

Predchádzať sprava je dovolené predovšetkým vozidlo, ktoré odbočuje vľavo a „ak už nie je pochybnosť o ďalšom smere jeho jazdy“. Zákon a v neposlednom rade aj logika káže, že v takejto situácii dokonca nesmieme predchádzať zľava. Dovolené je prejsť aj po pravej krajnici, ak neohrozíte cyklistu, chodca, či motorkára.

Reklama

Sprava tiež môžeme predchádzať vtedy, keď ideme po pripájacom, alebo odbočovacom pruhu (§ 15 ods. 1). V zmysle ods. 5 písm. e) by sme sa nemali do pripájacieho, alebo odbočovacieho pruhu zaradiť len preto, aby sme niekoho predbehli a potom sa vrátili späť.

Za predchádzanie v obci (dedine, či meste) sa nepovažuje, ak na viacpruhovej ceste v rovnakom smere ide vozidlo v pravom pruhu rýchlejšie, ako vozidlo v ľavom pruhu (§ 10 ods. 9). To znamená, že ak idú dve autá vedľa seba a to pravé zrýchli, nie je to porušenie zákona, pokiaľ nepresiahne maximálnu dovolenú rýchlosť.

Reklama

V prípade, že na viacpruhovej ceste idú viaceré vozidlá vedľa seba a za nimi ide rýchlo sa blížiace iné vozidlo, vodič idúci v ľavom pruhu je povinný rýchlejšiemu motoristovi pruh uvoľniť (§ 10 ods. 5). To platí aj v prípade, že ten vzadu porušuje maximálnu dovolenú rýchlosť. Toto pravidlo neplatí iba vtedy, ak vodič používa ľavý jazdný pruh na obchádzanie, odbočovanie, otáčanie, alebo predchádzanie.

Reklama

Keďže zákon neudeľuje žiadnu výnimku pre prípad, kedy vodič ľavý pruh neuvoľní, predchádzať sprava je v tomto prípade zakázané. V prípade nerešpektovania tohto predpisu ide o porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom.

Reklama

Máme na teba prosbu

Páčil sa ti tento príspevok? Ak áno, podel sa s nami o svoj názor v komentári na Facebooku, alebo nám napíš, aký ďalší príspevok, alebo úloha by ťa potešila. Takáto jednoduchá reakcia ťa nič nestojí, nás veľmi poteší a zároveň nás inšpiruje k ďalšej tvorbe. Vopred ti ďakujeme za tvoj čas a ochotu.